Rozkład dnia w przedszkolu

DZIEŃ  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

  7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci  zabawy dowolne wg. zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym,  Ćwiczenia poranne i czynności higieniczno – porządkowe
  8.30 – 9.00     Śniadanie
Dzieci starsze 9.00 – 11.00     Zajęcia dydaktyczne Zabawy ruchowe i czynności higieniczno – porządkowe
Dzieci młodsze 9.00 – 10.00 10.00 – 11.00     Zajęcia dydaktyczne Pobyt w ogrodzie, zabawy ruchowe czynności higieniczno – porządkowe
  11.00 – 11.30     II śniadanie
Dzieci starsze 11.30 – 14.00     Pobyt w ogrodzie Zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gry, zabawy         i obserwacje przyrodnicze czynności higieniczno – porządkowe
Dzieci młodsze 11.30 – 12.30   12.30 – 14.00     Pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze Odpoczynek, zabawy relaksacyjne czynności higieniczno – porządkowe
  14.00 – 14.30     Obiad  
  14.30 – 17.00   Zabawy  dowolne, wg. zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne kontakty  z  innymi  grupami – wspólne  zabawy,          praca  indywidualna i  wyrównawcza z  dziećmi, zajęcia dodatkowe, zabawy na  dworze Rozchodzenie się dzieci.

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  sekretariat.p131@eduwarszawa.pl