„Dziecko krytykowane
uczy się potępiać.

Dziecko żyjące w nieprzyjaźni
uczy się agresji.

Dziecko wyśmiewane
uczy się nieśmiałości.

Dziecko zawstydzane
uczy się poczucia winy.

Dziecko żyjące w tolerancji
nabiera cierpliwości.

Dziecko zachęcane
uczy się wiary w siebie.

Dziecko rozumiane
uczy się oceniać.

Dziecko traktowane uczciwie
uczy się sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w bezpieczeństwie
uczy się ufać.

Dziecko przyjmowane takim, jakie jest
uczy się akceptować.

Dziecko traktowane sprawiedliwie
uczy się prawdy.

Dziecko otoczone przyjaźnią
uczy się szukać w świecie miłości.”

Dorothy Law Nolte , „Dzieci uczą się życia od nas” (1982)