„Dziecko krytykowaneuczy się potępiać. Dziecko żyjące w nieprzyjaźniuczy się agresji. Dziecko wyśmiewaneuczy się nieśmiałości. Dziecko zawstydzaneuczy się poczucia winy. Dziecko żyjące w tolerancjinabiera cierpliwości. Dziecko zachęcaneuczy się wiary w siebie. Dziecko rozumianeuczy się oceniać. Dziecko traktowane uczciwieuczy się sprawiedliwości. Dziecko żyjące w bezpieczeństwieuczy się ufać. Dziecko przyjmowane takim, jakie jestuczy się akceptować. Dziecko traktowane sprawiedliwieuczy się prawdy. Dziecko otoczone przyjaźniąuczy się szukać w świecie miłości.” Dorothy Law Nolte , „Dzieci uczą się życia od nas” (1982)