Opłaty

Ważna informacja dla Rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną

W przypadku nieobecności w czerwcu waszych pociech  proszę o składnia podań o zwrot  za żywienie do końca lipca  br. Na podaniu proszę o podanie numeru rachunku do zwrotu , imienia i nazwiska właściciela rachunku oraz danych dziecka.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

1. Od 1 września 2017 r. nie ma opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Pozostaje opłata za żywienie i dobrowolna wpłata na Radę Rodziców.

2. Zwrot opłat z tytułu nieobecności: 
– w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i  przewidywanym czasie jej trwania,  z tym że za pierwszy dzień nieobecności opłata zwracana jest pod warunkiem poinformowania przedszkola najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00, 

 – przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców o sposobie przekazywania infromacji o nieobecności dziecka  w przedszkolu.

3. Spóźnienia dzieci prosimy  zgłaszać do godziny 9.00.

Numery kont na które należy wpłacać poszczególne opłaty

ŻYWIENIE – 15 zł ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU – płatne z góry –

nr konta: 53 1030 1508 0000 0005 5097 4053

Drodzy Rodzice,

Mamy dobre wieści! Rada Rodziców przedszkola posiada wreszcie swoje konto
bankowe.

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWA GRUPY, OKRES KTÓREGO DOTYCZY WPŁATA. To dla nas bardzo ważne, bez tych informacji będzie się nam ciężko połapać.

Rodzice, którzy wolą dokonywać wpłat gotówką proszeni są o skontaktowanie się ze skarbnikiem swojej grupy. Wpłaty, których dokonali Państwo do tej pory gotówką zostaną przekazane nam przez skarbników grup i przelane na konto.

Przypominamy, że z funduszu Rady Rodziców opłacamy teatrzyki, koncerty, remonty w przedszkolu i kupujemy zabawki do ogrodu.

Bardzo prosimy o regularne wpłaty na konto o numerze:

68 1090 0088 0000 0001 4698 3767

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub pomysły, którymi chcielibyście się z nami podzielić, napiszcie do nas na:  radarodzicow131@gmail.com

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  sekretariat.p131@eduwarszawa.pl