Informacje dla nowych rodziców

Zebranie z Rodzicami nowych dzieci odbędzie sie 3 VI 2019 o godz. 17.00.

Na zebranie zapraszamy Rodziców bez dzieci.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci i Rodziców odbędą się 2, 3 i 4 września 2019 w godz. 8.00 – 10.30

w godz. 8.00 – 10.30

Przedszkole jest miejscem nowym nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was.  Warto abyście poznali zasady i reguły jego pracy.
Jeśli coś was martwi lub niepokoi zachęcamy do stawiania pytań. Chętnie na nie odpowiemy.
Zachęcamy Was do aktywnego angażowania się w życie przedszkola. Razem możemy kształtować przyszłość naszych dzieci.

Niezbędnik dziecka

  • Kapcie
  • Worek z 2 kompletami ubrań na zmianę
  • Podpisany ręcznik z wieszczkiem (ręcznik wymieniamy co tydzień)
  • Podpisany kubek i szczoteczka do zębów, pasta do zębów
  • śpiworek
  • Pisemna informacja jeśli dziecko nie może jeść jakiś produktów, przyjmuje leki ( leków nie podajemy w przedszkolu ), ma na coś alergię.

Kontakt z nauczycielami

Z nauczycielami kontakt jest na bieżąco przez cały rok. Nauczyciel wszystkie ważne kwestie dotyczące dziecka zgłasza na bieżąco. Ponadto raz w miesiącu są dni otwarte.  Tego dnia zwykle od godz. 16-tej nauczyciel jest do dyspozycji rodziców. W tym czasie rodzic może obejrzeć prace plastyczne dziecka, porozmawiać o sukcesach i problemach swojego dziecka.

Dni otwarte szczególnie przydatne mogą być dla tych rodziców, którzy rzadko mają okazję porozmawiać z nauczycielem bo dziecko odprowadza babcia lub opiekunka. 

Dwa razy w roku są zebrania, na których obecność jest obowiązkowa

Na pierwszym zebraniu wyłaniana jest trójka rodziców do Rady Oddziałowej, którzy wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

Ważne

Jeśli dziecko przyszło do przedszkola po godzinie 9-tej to rodzic musi odprowadzić dziecko do nauczyciela. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić najpóźniej do 9.00 w dniu nieobecności.

Odbiór dzieci

Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę dorosłą mającą pisemne upoważnienie rodziców. Pisemne upoważnienie składamy na początku roku z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnianej.

Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Ważne terminy i jadłospis są umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce kalendarz.

Opłaty

Na opłaty składają się:  

  • opłata za żywienie,
  • wpłata na Radę Rodziców.

Opłaty za przedszkole pobierane są z góry na początku każdego miesiąca.

Opłata za żywienie wynosi 8 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Wszystkie opłaty naliczane są z góry, w miesiącu następnym odejmowana jest kwota nadwyżki za żywienie jeśli dziecko było nieobecne.

Opłaty za żywienie i na Radę Rodziców uiszczamy na konta bankowe. 

Więcej informacji w zakładce – opłaty.

w

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  p131@edu.um.warszawa.pl                przedszkole.nr.131@neostrada.pl