Prawa dziecka

Nasze dzieci w Przedszkolu mają prawo do:

 • akceptacji takimi jakimi są,
 • aktywnej serdecznej miłości, bliskości i ciepła,
 • spokoju i samotności gdy tego chcą,
 • snu lub wypoczynku gdy tego potrzebują
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
 • traktowania na równi z dorosłymi,
 • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
 • badania i eksperymentowania,
 • różnorodności doświadczeń,
 • fantazji i własnych światów,
 • nauki jak rozróżniać niebezpieczeństwa i podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczania konsekwencji własnych zachowań i krytycznego odniesienia się do wymagań,
 • samodzielnego wyboru działalności,
 • współtworzenia zasad obowiązujących w otoczeniu,
 • zdrowego żywienia,
 • jedzenia i picia , gdy jest głodne i spragnione,
 • tajemnic i sekretów,
 • prywatności.

Stanowisko zespołu pedagogicznego – wyciąg z Koncepcji Pedagogicznej Przedszkola punkt B4

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  sekretariat.p131@eduwarszawa.pl