Kalendarz

Events in styczeń 2022

 • JADŁOSPIS
  Gimnastyka dla GRUP: III, IV i V
 • JADŁOSPIS
  Języka angielski 1
 • JADŁOSPIS
  GIMNASTYKA DLA GRUP: I i II
  Rytmika 1
 • JADŁOSPIS
  Rytmika 2
 • JADŁOSPIS
  Gimnastyka dla GRUP: III, IV i V
 • JADŁOSPIS
  Języka angielski 1
 • JADŁOSPIS
  GIMNASTYKA DLA GRUP: I i II
  Rytmika 1
 • JADŁOSPIS
  Język angielski 2
 • JADŁOSPIS
  Rytmika 2
 • JADŁOSPIS
  Gimnastyka dla GRUP: III, IV i V
 • JADŁOSPIS
  Języka angielski 1
 • JADŁOSPIS
  GIMNASTYKA DLA GRUP: I i II
  Rytmika 1
 • JADŁOSPIS
  Język angielski 2
 • JADŁOSPIS
  Rytmika 2
 • Gimnastyka dla GRUP: III, IV i V
 • Języka angielski 1
 • GIMNASTYKA DLA GRUP: I i II
  Rytmika 1
 • Język angielski 2
 • Rytmika 2
 • Gimnastyka dla GRUP: III, IV i V

ul. Sierpecka 9a
01-589 Warszawa
tel. 22 833 05 73
E-mail:  p131@edu.um.warszawa.pl                przedszkole.nr.131@neostrada.pl